Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Barabás Zsófia
(székhely: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 116.
adószám:58325601-1-27), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Aszolgáltató neve: Barabás Zsófia
A szolgáltató székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 116.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: barabas.zsoka I kukac I freemail.hu
Cégjegyzékszáma: 372639
Adószáma: 58325601-1-27
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Sárbogárd Város Jegyzője

Telefonszámai: 06/30-902-9835

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
3 in 1 Hosting Bt.
Szivárvány u. 1.
2310 Szigetszentmiklós 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok
Az Adatkezelési szabályokra az Adatkezelési útmutató a mérvadó.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A szolgáltatások online vásárolhatóak meg, átutalással. A fizetést követően küldöm a számlát,
és hozzáférést a szolgáltatásaimhoz.

Rendelés menete
A megrendelési űrlapokon megadott adatokkal, a jelentkezem gombra kattintással történik.
Jelentkezés után visszaigazoló emailben küldök tájékoztatást.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
Teljesítés az összeg beérkezését követően 1 munkanapon belül.

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A befizetett összeg 100%-a visszakérheti, elállhat a programtól mindaddig amíg nem lép be a program felületre.
Miután belépett a csoportba ott már rendelkezésére áll a teljes információ és ismeret ezért nincs joga elállni.

A belépés 1.napjától már nem élhet az az elállas lehetőségével. 
A program előtt 10 nappal visszamondott részvételi díj 50%-a jár vissza, a program előtt  5 nappal nincs
lehetőség a visszamondásra. Itt a szészvételi díj 0%-a jár vissza.

Panaszkezelés
A Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja –
elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Sárbogárdi
Városi Bíróság
 illetékességét. 

2019. augusztus hó 01. nap